XXX Konkurs Literacki „O Złoty Syfon Stowarzyszenia Żywych Poetów”

Opublikowano 2021-06-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać 5 wierszy. Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 3 egz. należy przesłać pocztą.

W jury zasiądą laureaci poprzednich edycji konkursu, a laureaci tegorocznej edycji zasiądą w jury przyszłorocznej edycji.

Nagrody
Pula nagród wynosi 2.500 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu