XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Opublikowano 2020-02-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Mikołowski.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy.

Opłata za zgłoszenie jednego zestawu wynosi 30 zł.

W tym roku jurorami będą: Jacek Bierut (przewodniczący), Piotr Gajda i Arkadiusz Kremza.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły tutaj).

Nagrody
Pula nagród wynosi 1800 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 maja 2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu