XXVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Opublikowano 2017-02-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Redakcja „Głosu Karczewa”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: 2.500 zł
II miejsce: 2.000 zł
III miejsce: 1.500 zł
nagroda MGOK: 500 zł
nagroda „Głosu Karczewa”: 500 zł
nagroda Parafii Karczew: 500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-18