XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Opublikowano 2019-03-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Mikołowski.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy.

Opłata za zgłoszenie jednego zestawu wynosi 30 zł.

Jurorami będą: Marta Podgórnik (przewodnicząca), Wojciech Brzoska i Konrad Wojtyła.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły tutaj).

Nagrody
Pula nagród wynosi 1800 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-01