XXV Ogólnopolski Międzyszkolny Konkurs Literacki „O Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”

Opublikowano 2021-02-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób, które twórczością literacką zajmują się amatorsko.

Opis

Zapraszając do pisania, pragniemy, by uczestnicy konkursu mogli wypowiedzieć się, w wybranej przez siebie formie literackiej, na dowolny temat, wyrażając za pomocą słowa pisanego swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą. Niech zachętą do udziału w konkursie będą słowa dr. hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka – Dyrektora Biblioteki Śląskiej, mówiące o tym, czym jest organizowane przez nas od wielu już lat przedsięwzięcie: „To nie tylko rywalizacja, turniej, agon, ale może przede wszystkim spotkanie osób, dla których czytanie i pisanie mają egzystencjalne znaczenie. Spotkanie ludzi, którzy są sobie bliscy, bo łączy ich to, ze nie potrafią myśleć, wyrażać siebie, żyć bez literatury”. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz (maksymalnie 1 strona A4) oraz jedno opowiadanie (maksymalnie 2 strony A4).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesłać pocztą, a także mailem.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Nagrody
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych.

Laureaci otrzymają nagrody w postaci symbolicznych medali (złotych, srebrnych i brązowych), tradycyjnych piór od Prezydenta Jaworzna oraz cennych książek.
Wszystkie zwycięskie teksty zostaną opublikowane w pokonkursowym wydawnictwie „Laureaci. XXV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna”. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2021 r.

Strona konkursu