XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

Opublikowano 2021-10-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest ks. Wacław Buryła.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Media ciągle przypominają nam o pandemii, o koronawirusie, o różnych zagrożeniach. Świat nadal czuje się zagrożony, wygląda na to, że chyba bezpowrotnie utracił poczucie bezpieczeństwa. [...] I w  tej szczególnej, niespodziewanej scenerii podejmujemy trud organizacji kolejnego – JUŻ XXV – Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O ludzką twarz człowieka”.

Żadne uwarunkowania (nawet pandemia) nie zwalniają nas z obowiązku posiadania i budowania owej ludzkiej twarzy. W sytuacjach ekstremalnego zagrożenia ta twarz jest jeszcze bardziej potrzebna. Chcielibyśmy, żeby ludzie potrafili na nowo uwierzyć ludziom, człowiek - człowiekowi. A wszystko po to, żebyśmy uwierzyli, że po tym wzburzonym morzu nie płyniemy w pojedynkę, że nie jesteśmy skazani tylko na siebie.

Liczymy na to, że właśnie poeci zechcą przemówić do tego zalęknionego świata, do ludzi, którzy nie potrafią sobie poradzić z lękiem.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu czterech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane drukiem ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
• I miejsce: 1.500 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 600 zł
• 5 wyróżnień po 300 zł

Termin 
Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2022 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu