XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Opublikowano 2019-05-15

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym.

Opis
Każdy poeta przed debiutem książkowym może zgłosić do konkursu projekt swojego pierwszego zbioru wierszy. Opatrzony tytułem zbiór powinien być skomponowany jako artystyczna całość. 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Główną nagrodą jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy. Przewidziane są również nagrody finansowe.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Oświadczenie RODO można pobrać tutaj.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-13