XXV Konkurs Poetycki „O Złote Pióro Sopotu”

Opublikowano 2020-05-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Równo od ćwierćwiecza do Biblioteki Sopockiej rokrocznie spływają setki wierszy z całej Polski autorstwa twórców zarówno niezrzeszonych jak i zrzeszonych w związkach twórczych. Tematyka utworów jest dowolna, regulamin konkursu w żaden sposób nie ogranicza myśli autorskiej, a głównym kryterium oceny utworu są jego walory literackie. Celem konkursu jest popularyzacja kreatywnego pisania w Polsce i zachęcenie do spróbowania własnych sił w zawodzie pisarza, poety.

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane.

Wiersze należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). 

Nagrody
Zwycięzca otrzyma pamiątkowe pióro oraz nagrodę pieniężną (nie więcej niż 1500 zł).

Wybrane utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej „Miejsce Obecności”.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 14 czerwca 2020 r.

Strona konkursu