XXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

Opublikowano 2021-02-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju „Na Skrzydłach Motyla” w Chorzowie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 16 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy utwory poetyckie i/lub prozę o objętości do 10 stron. Tematyka prac dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem (więcej informacji w regulaminie). 

Nagrody

• Poezja
I miejsce: 600 zł
II miejsce: 500 zł
III miejsce: 400 zł

• Proza
I miejsce: 600 zł
II miejsce: 500 zł
III miejsce: 400 zł

Termin
Prace można przesyłać do 31 marca 2021 r. 

Regulamin
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia można pobrać tutaj.