XXIX Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego

Opublikowano 2020-12-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu poetyckiego o łącznej objętości do stu wersów, stanowiącego spójną warsztatowo propozycję.

Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane, publikowane ani zgłaszane do publikacji.

Wpisowe wynosi 15 złotych.

Prace wydrukowane w pięciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Decyzję o podziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym konkurs.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2021 r.

Strona konkursu