XXIX Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy”

Opublikowano 2022-03-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Klub Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesłać maksymalnie pięć wierszy lub jedno opowiadanie o objętości do 10 stron A4. 

Konkurs „Ikarowe Strofy” tematycznie ma charakter otwarty, ale organizatorzy chętnie widzieliby utwory związane z tematyką wojskową, jak i te, które nawiążą do twórczości i działalności patronów roku 2022 – Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki, oraz Romantyzm Polski również patronujący rokowi 2022.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe – statuetkę Ikara za zajęcie I miejsca, dyplomy, gadżety promocyjne, książki, albumy.

Termin
Prace można przesyłać do 31 sierpnia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu