XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

Opublikowano 2020-12-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest ks. Wacław Buryła.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Rok 2020 to czas pandemii. [...] W tej niełatwej, drapieżnej, nieznanej dotychczas scenerii, poszukujemy nadziei, światełka w tunelu. Tę nadzieję na przestrzeni wieków jakże często przynosiła poezja. Dlatego proponujemy poetom - i tym posiadającym już określony dorobek twórczy, i tym początkującym - aby przemówili do świata i do nas, aby spróbowali pokazać nam sens tego wszystkiego, co dzieje się na naszych oczach, aby w swoich wierszach stworzyli dla nas azyl, dali chwilę odpoczynku, zapomnienia. Oby pomogli nam uwierzyć, że z tego zła może narodzić się dobro, że owocem tych zmagań może być lepszy, bardziej wrażliwy człowiek. Przecież poezja to kawałek jakby innego świata dziejący się w naszym świecie.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu czterech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane drukiem ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły na stronie konkursu).

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 800 zł
• III miejsce: 600 zł
• 5 wyróżnień po 300 zł

Termin nadsyłania prac
Termin nadsyłania prac upływa 30 maja 2021 r. (data stempla pocztowego)

Strona konkursu