XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

Opublikowano 2018-04-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach XXIV Chojnickiej Nocy Poetów.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz. Tematyka dowolna. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach. 

Prace wydrukowane w pięciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł. Zwycięzcy zaprezentują swoje wiersze podczas Chojnickiej Nocy Poetów.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-30