XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina

Opublikowano 2018-05-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym.

Opis
Do konkursu można zgłosić projekt swojego pierwszego zbioru wierszy. Zbiór musi być skomponowany jako artystyczna całość i opatrzony tytułem. 

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Główną nagrodą jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy. Przewidziane są również nagrody finansowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-14