XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

Opublikowano 2017-04-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach XXIII Chojnickiej Nocy Poetów.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden wiersz. Tematyka dowolna. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej wartości nie mniejszej niż 3.000 zł. Zwycięzcy zaprezentują swoje wiersze podczas Chojnickiej Nocy Poetów.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-31