Skip to main content

XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”

Opis

4.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież w wieku 13-17 lat” oraz „dorośli”.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesłać wiersze (co najmniej trzy) lub prozę (jeden lub więcej utworów). Objętość całej pracy konkursowej nie może przekraczać 5 stron.

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Dorośli – nagrody finansowe o łącznej wartości 6.000 zł
• Młodzież – nagrody rzeczowe

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 26 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu