XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Opublikowano 2022-09-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy nawiązujących do hasła „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 4 listopada 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu