XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty

Opublikowano 2021-04-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs można przesyłać małe formy prozatorskie – opowiadania, nowele, eseje, wspomnienia. Utwory powinny nawiązywać do hasła „Mała ojczyzna – pogranicza kultur”. 

Każdy autor może zgłosić tylko jeden niepublikowany tekst o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu. 

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2021 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu