XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza

Opublikowano 2020-02-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

Opis
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. 

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną. Wyróżnieni autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu