XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego

Opublikowano 2016-11-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

Opis
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach.
• Kategoria I – uczestnik przesyła zestaw 3-5 wierszy o dowolnej tematyce.
• Kategoria II – należy przesłać zestaw 5-10 wierszy dla dzieci.
• Kategoria III przeznaczona jest dla autorów mieszkających w odległości do 50 km od Szczecinka. Uczestnik przesyła zestaw 3-5 wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach poetyckich (miejsca 1, 2, 3).

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać na adres Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.

Nagrody
• Kategoria I
a) Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego Hardie-Douglasa za zestaw wierszy – 1000 zł,
b) dwa równorzędne wyróżnienia po 500 zł.

• Kategoria II
Nagroda Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa za zestaw wierszy dla dzieci  – 1000 zł i druk książki autorskiej w nakładzie 300 egzemplarzy (autor otrzyma 100 egzemplarzy).

• Kategoria III
Nagroda w kategorii „Poeta regionu” – 500 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-02-28