XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Opublikowano 2021-09-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy, nawiązujących do hasła „Jeszcze będzie przepięknie, mimo wszystko”.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 31 października 2021 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu