Advertisement

Advertisement

XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”

Opis

19.02.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 15 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę” od wielu już lat daje możliwość wypowiedzenia się, młodzieży i dorosłym, na tematy im bliskie i ważne, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami o otaczającej rzeczywistości.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:
• poezja – zestaw do 5 wierszy,
• proza – jeden utwór o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Tematyka prac może być dowolna.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i w prasie literackiej (także internetowej) ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesłać listownie oraz dodatkowo mailem.

Nagrody
Pula nagród wynosi 9.000 zł.

Wybrane teksty zostaną opublikowane w antologii „Pisanie dobre na chandrę".

Termin
Prace należy dostarczyć do 16 czerwca 2023 r. 

Strona konkursu