Skip to main content

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Opis

15.01.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury w składzie:
- Jakub Pacześniak (przewodniczący) – poeta, tłumacz, krytyk literacki
- dr Kamil Pilichiewicz – literaturoznawca, krytyk literacki
- Igor Bielów – tłumacz literatury (prozy i poezji) polskiej

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
• I miejsce – 2.000 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 kwietnia 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu