XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego

Opublikowano 2019-02-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać od trzech do pięciu utworów poetyckich o tematyce ludowej

Wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 marca 2019 roku podczas biesiady literackiej w Wojakowej – rodzinnej miejscowości Józefa Kosakowskiego.

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-28