Skip to main content

XX Ogólnopolski Konkurs na Esej

Opis

12.07.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
- studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Zasady konkursu w skrócie

W tym roku tematem konkursu na esej literacki jest „Świat Witkacego”.

Na czym polega aktualność tej twórczości? Czy Witkacy był prorokiem? Czy jego świat i nasz świat są istotnie tak bliskie? Po co wracać do utworów Witkacego? Czy był istotnie degeneratem i wariatem, jak sugerował Gombrowicz? A może, przeciwnie, był najrozsądniej myślącym pisarzem swojego czasu? I kwestie bardziej osobiste (choć równie ciekawe): co odnajduję w jego świecie? Co z tego świata odnajduję w sobie? Gdzie w tym świecie odnajduję siebie?

Takich pytań jest oczywiście więcej. Mówiąc w skrócie, interesuje nas świat Witkacego, zwłaszcza z perspektywy dzisiejszej czytelniczki i dzisiejszego czytelnika. Prosimy o eseje krytycznoliterackie: niezbyt długie (ok. 1000-2000 słów), możliwie oryginalne, jak najbardziej własne.

Zgłaszane eseje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych.

Prace oceni jury w składzie:
• dr hab. Adrian Gleń, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
• dr hab. Jacek Gutorow, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
• dr Sławomir Kuźnicki.

Nagrody

• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Termin
Prace można przesyłać do 30 listopada 2023 r. 31 grudnia 2023 r.

Strona konkursu