XX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny”

Opublikowano 2019-05-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.
Współorganizatorami są: Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 15 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać małe formy prozatorskie (opowiadania, nowele, eseje) opisujące polską rzeczywistość, inspirowane twórczością Eugeniusza Paukszty.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden utwór o objętości do 10 tys. znaków. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.