Skip to main content

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O cisową gałązkę” im. Leona Wyczółkowskiego

Opis

7.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 15 do 25 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać od jednego do trzech wierszy. Tematyka utworów może być dowolna. Mile widziane będą wiersze inspirowane pięknem Borów Tucholskich.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe. Zdobywca nagrody głównej otrzyma 1.000 zł.

Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w miesięczniku literackim „Akant”.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu