XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Opublikowano 2022-01-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu oraz Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury w składzie:
- dr hab. Krzysztof Korotkich – literaturoznawca, Uniwersytet w Białymstoku,
- Teresa Radziewicz – poetka, laureatka Nagrody K.I. Gałczyńskiego Orfeusz Mazurski,
- Bartłomiej Siwiec – poeta, prozaik, krytyk literacki.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
• I miejsce – 2.000 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 29 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu