XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia

Opublikowano 2022-03-29

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 5 do 8 wierszy (łącznie około 150 wersów). Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Dorota Ryst (poetka) i Piotr Gajda (poeta).

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Główną nagrodą jest wydanie autorskiego tomiku poetyckiego. Pozostali laureaci otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu