XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Czarno na białym”

Opublikowano 2022-09-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze należy wydrukować w 4 egzemplarzach i przesłać pocztą na adres Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj (dodany 7 września).