Advertisement

Advertisement

XVIII Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Opis

10.05.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie
Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może zgłosić do konkursu dowolną liczbę tekstów o łącznej objętości do 5400 znaków ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem, publikowane na stronach internetowych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 października 2023 r.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Oświadczenie RODO można pobrać tutaj.