XVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty „Małe ojczyzny – pogranicze kultur i regionów”

Opublikowano 2017-04-11

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Region Kozła oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do młodzieży (15-18 lat) oraz osób dorosłych.

Opis
Na konkurs można przesyłać małe formy prozatorskie – opowiadania, nowele, eseje – opisujące polską rzeczywistość, inspirowane twórczością Eugeniusza Paukszty.

Każdy autor może zgłosić tylko jeden utwór o objętości do 10 stron formatu A4. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.