XVIII Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Poetycki im. Leopolda Staffa

Opublikowano 2019-01-17

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz Grupa Literacka „Wiklina” działająca przy MCK w Skarżysku-Kamiennej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 5 wierszy o dowolnej tematyce. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.  

Wiersze oceni jury w składzie: Bohdan Zadura, Stefan Jurkowski, Stanisław Nyczaj.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie) Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.700 zł.