Skip to main content

XVIII Konkurs Literacki „Suwalskie limeryki latem”

Opis

20.06.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od 1 do 5 limeryków.

 Tematyka limeryków napisanych na konkurs powinna być związana z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne.
W tej edycji konkursu, przy okazji szczególnego zainteresowania budową nowej Biblioteki/Mediateki w Suwałkach, specjalnie cenione będą limeryki dotyczące przyszłości biblioteki. 

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w konkursach literackich.

Prace wydrukowane w 3 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Zdobywca głównej nagrody otrzyma Pióro Prezydenta Suwałk.

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 lipca 2024 r. 

Strona konkursu