Skip to main content

XVII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Opis

17.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Turniej odbędzie się 23 czerwca 2024 r. w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.

Autor lub wskazana przez niego osoba zaprezentuje przed jury i publicznością zgłoszony do konkursu wiersz.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem do 7 czerwca 2024 r.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Jury przyzna nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 złotych.

Strona konkursu