XVII Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetycki”

Opublikowano 2022-07-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą.

Nagrody
• I miejsce: 2.500 zł
• II miejsce: 1.500 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu