XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida

Opublikowano 2018-12-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu należy zgłosić trzy wiersze:
– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Wiersze wydrukowane w pięciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 2.000 zł
• II nagroda: 1.000 zł
• III nagroda: 500 zł
• pięć wyróżnień po 300 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-10