XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Czarno na białym”

Opublikowano 2021-09-14

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze należy wydrukować w 4 egzemplarzach i przesłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin
Regulamin konkursu można pobrać tutaj.