XVII Ogólnopolski Konkurs na Esej

Opublikowano 2020-04-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
- uczniowie szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych kończących się egzaminem dojrzałości,
- studenci uczelni wyższych, bez względu na kierunek oraz tryb odbywania studiów.

Opis
Temat konkursu: „Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury”.

Świat dzisiaj rozszerzył się i… skurczył. Możemy być naraz gdziekolwiek zapragniemy, lecz czy jesteśmy prawdziwie u siebie? Jesteśmy intelektualnymi nomadami, którzy w poszukiwaniu akceptacji i wspólnoty przeszukują różnorakie rzeczywistości. Wyposażeni w wyostrzone do granic percepcji nawigacje podróżujemy poza krańce znanych nam przestrzeni, przekraczamy granice z prędkością, na którą pozwalają nam przewodniki światła, budujemy obrazy wirtualnych osobowości i wysyłamy je w gigantyczną sieć Internetu, aby pomnażać swoje wizerunki i mówić: „oto ja, ja i ja”. Lecz czy przy tym wszystkim, wygnawszy z naszego doświadczenia bliskość, autentyczność, rozpraszając się na setki komunikacyjnych akcji, z których żadna nie przynosi nam pełni obecności i prawdziwego uczestnictwa nie gubimy najważniejszego: rdzenia własnej osobowości.

Bohaterowie Edwarda Stachury – buntownicy, outsiderzy, samotnicy – nie wahają się ani chwili: wstaje dzień, jeszcze jeden, trzeba wyruszyć w drogę, aby odkryć tajemnicę świata i odnaleźć swoje prawdziwe „ja”, utwierdzić je w zawiązanej wspólnocie. Wyruszają, bo nie można już dłużej zwlekać. Wyplątać się z pęt prymitywnej rzeczywistości, w której rządzi pycha, kłamstwo, obłuda i ideologia zagrażająca elementarnej wolności – oto impuls popychający ich w drogę.

Odważ się wyruszyć z nimi! Załóż obóz nad rzeką, znajdź świetlistą polanę, dom w środku leśnej osady. Wsłuchaj się w to, co mówi do Ciebie sama droga, co szepcze Twój duch.

Jurorzy XVII edycji Konkursu na esej literacki, poświęconego w 2020 roku spotkaniom z pisarstwem Edwarda Stachury, będą wyczekiwali wszelkich lekturowych świadectw Waszych włóczęg z autorem „Fabuli rasy”.

Objętość eseju nie może przekraczać 5 stron maszynopisu. Tekst nie może być wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach.

Prace oceni jury w składzie:
• dr hab. Adrian Gleń, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki;
• dr hab. Jacek Gutorow, prof. UO – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, tłumacz, eseista, krytyk literacki;
• dr Sławomir Kuźnicki – pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, poeta, krytyk literacki.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Kategoria „Uczniowie”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce – 400 zł

• Kategoria „Studenci”
I miejsce– 750 zł
II miejsce – 600 zł
III miejsce– 400 zł

Kapituła konkursu może przyznać w każdej kategorii dwa wyróżnienia po 100 zł i pięć nagród rzeczowych.

Termin
Prace można przesyłać do 24 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu