XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Artura Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy 2020

Opublikowano 2021-01-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Opis
Do konkursu można zgłaszać debiutanckie autorskie książki poetyckie wydane w roku 2020. Książką debiutancką jest pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN, bez względu na jego objętość.

Autor bądź wydawca powinien przesłać na adres Organizatora konkursu 5 egzemplarzy książki (szczegóły w regulaminie).

Jury konkursu: Piotr Śliwiński – przewodniczący, Adam Wiedemann, Jakub Kornhauser.

Nagrody
• I nagroda – 5.000 zł
• II nagroda – 3.000 zł
• III nagroda – 2.000 zł
• wyróżnienia o łącznej wartości 2.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 lutego 2021 r. (data stempla pocztowego).

Strona konkursu