XVI Ogólnopolski Konkurs „Rypiński Album Poetycki”

Opublikowano 2021-07-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. 

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 1.800 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 600 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu