XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zawodziański”

Opublikowano 2020-11-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz nawiązujący do hasła „Dwa tysiące dwudziesty”.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 9 grudnia 2020 r.

Strona konkursu