XVI Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Opublikowano 2021-02-18

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Związek Literatów na Mazowszu, Academia Europaea Sarbieviana oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach.

Kategoria A – poezja w języku polskim. Utwory muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego albo jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. Dodatkowo można zgłosić jeden wiersz o tematyce związanej z Płońskiem.

Kategoria B – poezja w języku łacińskim. Tematyka i struktura formalna utworów mogą być dowolne.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Regulamin konkursu w wersji polskiej.
Regulamin konkursu w wersji łacińskiej.

Konkurs jest organizowany z okazji 426 rocznicy urodzin księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i jest częścią projektu pn. „ Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy z Mazowsza”.

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Z twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego można zapoznać się tutaj:
Przekład pieśni Sarbiewskiego i inne poezyje
Poezyje księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Dział 2, Pienia liryczne i opisowe
Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego : ze wstępem i objaśnieniami. Cz. 3, Celniejsze ody Kochanowskiego i Sarbiewskiego
Maciej Kazimierz Sarbiwewski. Księga epigramatów

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 kwietnia 2021 roku 31 maja 2021 r. (informacja o zmianie terminu znajduje się tutaj).

Strona konkursu