XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Opublikowano 2020-01-19

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Dom Kultury w Orzyszu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Wiersze oceni jury w składzie: Zbigniew Chojnowski – przewodniczący, Zbigniew Fałtynowicz i Marek Zagańczyk.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Domu Kultury w Orzyszu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 2.000 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2020 r.

Strona konkursu