XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Cypriana Kamila Norwida

Opublikowano 2018-01-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Organizatora trzy wiersze:
– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Wiersze wydrukowane w pięciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 2.000 zł
• II nagroda: 1.000 zł
• III nagroda: 500 zł
• pięć wyróżnień po 300 zł