XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka „Moje świata widzenie”

Opublikowano 2018-08-15

Opis

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, we współpracy z czasopismami kulturalnymi „Arterie” i „Tygiel Kultury”.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział autorzy w wieku od 16 do 30 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw 3 wierszy.

Można zgłaszać utwory, które wcześniej nie były ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-28