XVI Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego

Opublikowano 2021-07-07

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Przedmiotem konkursu jest proza poetycka.

Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc między innymi utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego.

Każdy autor może zgłosić dowolną liczbę tekstów o łącznej objętości do 5400 znaków ze spacjami.

Utwory nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem, publikowane na stronach internetowych ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Oświadczenie RODO można pobrać tutaj.