XV Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Opublikowano 2022-03-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Turniej odbędzie się 12 czerwca 2022 r.  w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie. Autor lub wskazana przez niego osoba zaprezentuje zgłoszony do konkursu wiersz przed jury i publicznością.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem do 31 maja 2022 r.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
Jury przyzna nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 złotych.

Strona konkursu