XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

Opublikowano 2019-02-23

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Związek Literatów na Mazowszu, Academia Europaea Sarbieviana oraz Stowarzyszenie Latinitati Vivae Provehendae Associatio.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach.

Kategoria A – poezja w języku polskim. Utwory muszą być związane tematycznie z postacią lub twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego lub jednoznacznie nawiązywać formą i treścią do jego twórczości. Dodatkowo można zgłosić jeden utwór o tematyce związanej z Płońskiem.
Kategoria B – poezja w języku łacińskim. Tematyka i struktura formalna utworów mogą być dowolne.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski – urodzony 24 lutego 1595 r. we wsi Sarbiewo k/Płońska, wybitny poeta baroku, uhonorowany przez Papieża Urbana VIII Wieńcem Laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, porównywalnym dziś z Nagrodą Nobla.

Z twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego można zapoznać się tutaj:

Przekład pieśni Sarbiewskiego i inne poezye.

Poezyje księdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Dział 2, Pienia liryczne i opisowe.

Celniejsze utwory łacińskie Janickiego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego : ze wstępem i objaśnieniami. Cz. 3, Celniejsze ody Kochanowskiego i Sarbiewskiego.

Maciej Kazimierz Sarbiwewski. Księga epigramatów.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-12