Skip to main content

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła”

Opis

9.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Radia Ain Karim Dobra Fala w Skomielnej Czarnej (gmina Tokarnia, pow. myślenicki).

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy o dowolnej tematyce.
Do obowiązkowego zestawu można dołączyć jeszcze jeden wiersz. Tematem utworu powinien być górski krajobraz.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i okolicznościowe upominki.

Nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym. Tomik jest wydawany co trzy lata.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu).

Strona konkursu